2013. július 24., szerda

ÉRZÉSEK ÉS SZÜKSÉGLETEK LISTÁJAÉRZÉSEK / ÉRZELMEK
LISTÁJA
 
Amikor kielégülnek a szükségletek
 
BÉKÉS
SZERETŐ
ÖRÖMTELI
JÁTÉKOS
NYITOTT
Csendes
Nyugodt
Megkönnyebbülés
Elégedett
Elmélyült
Elfoglalt (+)
Derűs
Higgadt
Lecsillapodott
Összeszedett
Rendezett
Ellazult
Megkönnyebbült
Gondtalan
Beteljesült
Felszabadult
Kipihent
Teljes/egész/kerek
Kiteljesedve ÁldottMelegség
Szeretve lenni
Szerelmesen
Bódult
Gyengéd
Barátságos
Érzékeny, nyílt
Hálás
Táplálva,
Támogatva
Sugárzó, ragyogó
Imádat
Együttérző
Megérintve
Áhítatban
Büszkeség/önértékelés
Csordultig telt szív

Örvendező
Vidám
Élvez
Kellemes
Boldog
Kielégült
Felderülve
Feldobva
Felfrissült
Bizalommal teli
Bizakodó
Optimista
Magabiztos
Büszke(+önértékelés)
Inspirálva
Felvillanyozva, élénk, Felpezsdült
Extatikus állapotban
Dicsőséges
Emelkedettség
Ihletettség
Elragadtatottság
Jókedvű
Ujjongó
Derűlátó
Életteli
Energiával telt
Erőre kapott
Kicsattanó
Pezsgő
Pezsdítő
Izgatott
Lelkes
Buzgó
Túláradó
Zamatos
Pikáns
Vicces, humoros
Huncut, pajkos, bolond
Bolondozó, Lökött
Buja
Szeleburdi, kerge
Kalandvágyó
Jól/rendben van
Bátor
Érdeklődő
Éber
Kíváncsi
Odaadó
Heves
Gazdag(ítva)
Magával ragadott
Érintett, bennelevő
Felizgatott
Lenyűgözött/ve
Rajongó
Segítőkész
Tettre kész
Csodálkozó
Újdonság
Meglepetés
Elámult
Felcsigázva
Várakozó
Reményteli

Amikor nem elégülnek ki a szükségletek


ZAVARODOTTSÁG
SZOMORÚSÁG
FÉLELEM
FÁJDALOM/
ŐRÜLET
VESZTESÉG/ HIÁNY
(maga)Tehetetlenség
Hiábavalóság                  
Haszontalanság
Ügyefogyottság
Elveszettnek lenni
Tanácstalanság
Elesettség
Kétségbeesettnek lenni
Baleknak lenni
Kómás
Visszahúzódott
Hezitáló, habozó
Határozatlan
Bizonytalan
Zavart
Feszélyezett
Kényelmetlen
Szégyenben érzi magát
Szégyenlős
Megszégyenülve
Gyanakvó
Meghökkent
Változékony
Szétesett
Felelőtlen
Töprengő
Tanácstalan
Aggályoskodik
Húzódozik
Hátrál
„Álmatlan”
Magányos
Egyedüllét
Magára maradt
Nehézség
Túlterhelt
Mélabús
Gyászos
Távolságtartó
Elbátortalanodott
Csüggedt
Levert
Egykedvű
Bánatos
Boldogtalan
Elárulva
Depressziós
Mocsaras
Rosszkedvű
Mogorva
Komor
Keserű
Lelombozott
Apatikus
Kiürült/kiüresedett
Elkedvetlenedett
Nyomorult
Nyomorgó
Meghökkent
Bajba jutott
Vígasztalan
Ínségben van
Válságban van
Megbántódott
Megsérült
Becsapott
Elárult
Melankolikus
Megdöbbent
Kétségbeesett
Félénk
Félelemmel telt
Tart valamitől
Rémült
Visszarettent
Riadt/riadalom
Retteg
Elszörnyűlködve
Ideges
Begyulladt
Ijedt/ijedős
Izgul
Aggódik
Sokkolt
(túl)érzékeny
Bizonytalan
Félteni


Türelmetlen
Ideges
Feszült
Pesszimista
Nyűgös
Haragos, dühös
Zsémbes
Elégedetlen
Frusztrált
Ingerült
Irritált
Szétrobbanó
Ingerlékeny
Éles/hegyes
Házsártos
Feldühödött
Felbosszantott Megsértődött
Felbőszült
Kiakadva
Terhére van
Kötekedő
Civakodó
Rosszindulatú
Ellenérzés
Ellenségeskedő
Szembeszegülő
Gyűlölködő
Neheztelő
Rosszakaratú
Felbőszített
Dühbe gurult
Megvadult, Őrjöngő
Erőszakos
Agresszív
Romboló
Undorodó
Haragtartó
Elege van, 
tele van a..
Üresség
Kevés/kicsi
Összehúzódó
Erőtlen
Meghiúsulás
Elrontás
Elbukás
Megsemmisülés
Szenvedés
Sebezhetőség
Védtelenség
Fáradtság
Tunya
Álmos
Meggyötört
Elkínzott
Elcsigázott
Kimerült
Elerőtlenedett
Nem érdekli
Érdektelen
Unott
Kedvetlen
Elmegy a kedve
Közömbös
Passzív
Link, hablatyoló
Akadályoztatva
Késleltetve
Tétlen
Renyhe
Fásult
Élettelen
Érzéketlen
Reménytelenség
Kiábrándultság
Féltékenynek lenni

SZÜKSÉGLETEK LISTA

Általános jellemzők:

  • Minden ember minden tettének, megnyilvánulásának jó oka van, mégpedig az, hogy a legfeltűnőbb, legfontosabb szükségletét akarja kielégíteni vele.
  • Szükségletei mindenkinek vannak, méghozzá minden embernek ugyanazok (univerzálisak).
  • A szükségletek kielégítéséhez soha nem egy konkrét megoldás kapcsolódik– ellenkezőleg: végtelen megoldási stratégia létezik rájuk.
  • Az érzések (érzelmek) segítségével rájuk találunk, mert azok a szükségletek irányába mutatnak.
  • Soha nincsenek konfliktusban egymással (sem egy emberen belül, sem több emberé) – konfliktusok csak a megoldási stratégiák szintjén vannak.
  • Össze-nem-illőségük illúzióját, ill. kellemetlenséget a hiányukkal kapcsolatban csak addig érzünk, amíg valamihez ragaszkodunk vele/-ük kapcsolatban, ill. hárítjuk, amint képesek vagyunk együttérzően vele/-ük lenni, megmutatkozik a mélyén a gyönyörűsége is: és az életerő (az élő energia) áramlása beindul.

JÓLLÉT
MEGNYILVÁNULÁS
KAPCSOLÓDÁS
Önfenntartás / egészség
Autonómia / hitelesség
Szeretet / törődés
Táplálkozás, levegő, víz, étel
Hatalom, ura lenni/uralni, felelősségvállalás
Intimitás, (szív) melegség,
közelség, mélység
Pihenés, alvás
Egybevágóság/hitelesség/összeillés
Ragaszkodás, odatartozás
Testmozgás/gyakorlás
Őszinteség, nyíltság, átlátszóság
nyitottság, odaadás
Bőség, gyarapodás
Következetesség
Kedvesség, méltányosság
Életben maradás
Választás
Partnerség
Az élet áramlása
Méltóság, számítok/érek vmit
Helyreállítás, újjáépítés, megújulás

Szabadság
Együttérzés, részvét, könyörület

Tér
Fontosság/számítani vkinek

Függetlenség, önállóság
Gondozás, ápolás

Önazonosítás, önkép, önértékelés
Társaság (vs.egyedüllét)

Integritás (ép, kerek egész vagyok)
Érintés

Összefüggés, folytonosság, áramlás
Szexualitás
Biztonság / megbízhatóság
Kreativitás / játék
Empátia / Megértés
Stabilitás
Kaland
Tudatosság
Rend, struktúra (?), átláthatóság
Felfedezés
Jelenlét, befogadókészség, fogékonyság
Fenntarthatóság
Móka
Tisztánlátás
Bizalom
Humor
Kommunikáció
Támogatás, segítség
Inspiráció
Figyelembevétel/tapintat
Oltalom, védelem
Öröm
Meghallgatva/látva lenni (megmutatni, megmutatkozni)

Mozgás
Tudni, ismerni

Spontaneitás
Tisztelet (-ben tartás)

Változatosság, sokféleség (diverzitás)
Kapcsolat önmagunkkal: középpontunkban lenni, önempátia, önismeret,
önbecsülés, önértékelés

Szenvedélyes, teljes
jelenlét, odaadás
Szépség / béke / pihenés
Hozzájárulás / jelentés / értelem
Közösség / valahova tartozás
Nyugalom
Elevenség
Egyenlőség, egyenlő esély/jogok
Középpontban levés
Termékenység, elérni dolgokat, megvalósítás
Kölcsönös függőség / egymásrautaltság,(interdependencia)
Jelenlét
Célja, értelme vminek
Bele-/odatartozás
Tér
Az élet szolgálata
Szolidaritás
Tisztaság
Megismerés, tanulás, fejlődés, kihívás Növekedés
Megosztani (élményeket),
együtt részt venni
Lelkiegyensúly, higgadtság
Tisztánlátás
Bizalom
Üdülés, feltöltődés
Részvétel
Együttműködés, Támogatás
Könnyedség, egyszerűség
Hozzáértés
Barátság
Harmónia
Értékelés: „Ünneplés”/„Gyászolás”
Kölcsönösség,
viszonosság
Egyensúly
Perspektíva
Ellazulás/relaxáció
Spiritualitás
’Shared reality’
 Közös alapok, közös valóságNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.